Regulamin Rozgrywek sezon 2023/2024

Regulamin Rozgrywek Playarena Ostrów sezon 2023/2024

1. Ogólne zasady Ligi:

§1. Udział w poszczególnych ligach Playarena Ostrów może wziąć każdy zespół składający się zarówno z zawodników zrzeszonych w rozgrywkach jedenastu osobowych, futsalu jak i niezrzeszonych. W sezonie 2023/2024 w rozgrywkach będą funkcjonowały dwie ligi:

a) Ekstraklasa Playarena Ostrów Wielkopolski – w składzie całej kadry drużyny mogą być zgłoszeni zawodnicy zrzeszeni, niezrzeszeni i zrzeszeni niepełnoletni. Ilość zawodników zrzeszonych pełnoletnich nie może przekraczać 49% ogółu całego zgłoszonego składu włącznie z zawodnikiem pełniącym funkcję „Gościa”. W meczu może wystąpić maksymalnie 3 zawodników zrzeszonych pełnoletnich, zawodnikiem amatorem jest również osoba, która ukończyła 35 rok życia przed rozpoczęciem rozgrywek tj. 21.10.2023 r.

b) 1 liga Playarena Ostrów Wielkopolski – w składzie całej kadry drużyny mogą być zgłoszeni zawodnicy zrzeszeni, niezrzeszeni i zrzeszeni niepełnoletni. Ilość zawodników zrzeszonych pełnoletnich nie może przekraczać 5-ciu zawodników (również wliczonym zawodnikiem pełniącym funkcję „Gościa”). W meczu może wystąpić maksymalnie 3 zawodników zrzeszonych pełnoletnich,

c) zawodnik wpisany na listę zgłoszeniową jako gracz zrzeszony obligatoryjnie pozostaje nim do końca rozgrywek 2023/2024 niezależnie od tego czy zrezygnował z gry w rozgrywkach jedenastu osobowych czy też futsalu. Nie będą przyjmowane tzw. listy czystości od zespołów. Na kapitanie drużyny ciąży obowiązek zgłoszenia zmiany statusu zawodnika,

d) zawodnik zgłoszony do rozgrywek, który jest zrzeszony a nie ukończył jeszcze 18-ego roku życia jest traktowany jako niezrzeszony. UWAGA!!! Zawodnik, który w dniu rozpoczęcia rozgrywek czyli 21.10.2023 jest graczem nieletnim. Utrzymuje ten status do zakończenia sezonu 2023/2024 tj. do 30.06.2023 r. niezależnie czy w tym okresie osiągnął pełnoletność. Tym samym przez cały sezon będzie traktowany jako zawodnik niepełnoletni i niezrzeszony.

§2. Każda drużyna przystępująca do rozgrywek musi składać się z (lista zgłoszeniowa) minimum 6, a maksymalnie 21 zawodników (w tym jeden GOŚĆ). Bez GOŚCIA – 20 zawodników. Zmiany w składach możliwe będą tylko w okienku transferowym w przerwie między rundami 10.01.2024 r. – 10.02.2024 r.

§3. Do rozgrywek ligowych dopuszcza się drużyny z poza miasta Ostrów Wielkopolski pod warunkiem, że nie uczestniczą w rozgrywkach Playarena w innych miastach. Wszystkie mecze będą rozgrywane na boiskach “Orlik” w Ostrowie Wielkopolskim.

§4. Warunkiem przystąpienia do ligi jest dokonanie opłaty wpisowego w wysokości 1300 zł od drużyny najpóźniej do 18.10.2023 r. Całość środków przeznaczona zostanie na cele statutowe Stowarzyszenia „OLPNA”, nagrody dla uczestników, opłaty dla sędziów, koordynatorów oraz inne wydatki związane z organizacją rozgrywek.

§5. Kierownik / Kapitan drużyny zobowiązany jest przedstawić wypełniony formularz zgłoszeniowy drużyny w formie elektronicznej najpóźniej do 18.10.2023 r. na adres playarenaostrow@gmail.com

§6. Drużyny, które dokonały wpłaty wpisowego biorą udział w rozgrywkach ligowych oraz bezpłatnie w Pucharze Ligi (wszystkie drużyny). Zespoły mają obowiązek zapoznania się z dodatkowym Regulaminem Pucharu Ligi na sezon 2023/2024 r.

§7. Stosowanie się do Regulaminu rozgrywek Playarena Ostrów koordynuje Organizator. Wszelkie zapytania i wątpliwości dotyczące regulaminu można kierować mailowo playarenaostrow@gmail.com

§8. Terminarz spotkań przygotowany jest przez organizatora na całą rundę rozgrywek wraz z podaniem godzin spotkań oraz orlikami na których te mecze zostaną rozegrane (organizator zastrzega sobie prawo do zmiany orlika i godzin rozegrania spotkań z przyczyn od niego nie zależnych). Drużyny są zobligowane dostosować się do ewentualnych zmian. Wszystkie ligi grają systemem mecz i rewanż:

a) drużyny nie mają możliwości przełożenia terminu meczu ani też godziny podanej w terminarzu.
– wyjątek: organizator zgodzi się na ewentualną zamianę meczów w danej kolejce pod warunkiem, że występujące w tych meczach drużyny dojdą do porozumienia,
– drużyna reprezentuje Playarena Ostrów w Ogólnopolskich rozgrywkach Playarena lub w Mistrzostwach, Pucharach Polski i innych turniejach ogólnopolskich lub charytatywnych o których poinformowała organizatora co najmniej 14 dni wcześniej,

b) w przypadku niestawienia się drużyny na meczu, będzie ona ukarana walkowerem 5:0 na korzyść drużyny przeciwnej i karą finansowa w wysokości 100 zł (płatność najpóźniej do piątku poprzedzającego następny mecz ukaranej drużyny),

c) w przypadku gdy drużyna do piątku poprzedzającego mecz zgłosi organizatorowi swoją nieobecność w najbliższej kolejce kara finansowa będzie wynosić 50 zł, będzie ona również ukarana walkowerem 5:0 (płatność najpóźniej do piątku poprzedzającego następny mecz ukaranej drużyny),

d) w razie niezapłacenia kary finansowej drużyna nie ma prawa być dopuszczona do meczu w następnej kolejce. Konsekwencje tak jak pakt c).

§9. Na boisku (i w bezpośrednim jego otoczeniu wewnątrz ogrodzenia) w trakcie trwania meczu przebywać mogą tylko i wyłącznie:

a) Osoby wpisane do protokołu meczowego; Sędzia wyznaczony do prowadzenia spotkania; Przedstawiciele organizatora; Fotograf,

b) osoby ukarane zawieszeniem za czerwoną kartkę i inną karę regulaminową z wyłączeniem zawieszenia za żółte kartki przez organizatora, a nie mają prawa w trakcie meczu w którym są zawieszeni przebywać na boisku i w jego bezpośrednim otoczeniu, wewnątrz ogrodzenia – do zakończenia kary. Ukarany zawodnik nie może pełnić w tym meczu żadnej funkcji – trenera, kierownika itp. W razie niezastosowania się do zapisu, zawodnik zostanie dodatkowo ukarany przez Organizatora. Pozostałe osoby (nie wpisane do protokołu meczowego) w trakcie gry muszą znajdować się na zewnątrz ogrodzenia okalającego plac gry.

§11. W sprawach dotyczących rozgrywek, które nie mają odzwierciedlenia w którymkolwiek z Regulaminów Organizator zastrzega sobie praw do podjęcia ostatecznej decyzji.

2. Zasady rozgrywania spotkań ligowych:

§1. Mecz trwa 40 minut (2 połowy po 20 minut + przerwa do 5 minut). Decyzje o ilości doliczonego czasu podejmuje sędzia.

§2. Spotkania rozgrywane są na boiskach wyznaczonych przez Organizatora:
W przypadku gdy stan techniczny boiska nie pozwala na rozegranie meczu lub zarządca obiektu nie zezwoli na grę, zapada decyzja o rozegraniu meczu w innym terminie ustalonym przez organizatora lub na innym obiekcie (orliku).

§3. Obowiązują Przepisy gry w piłkę nożną 2023/2024 z modyfikacją dotyczącą sposobu wrzutu z autu i karą 5 minutową za czerwoną kartkę dla drużyny ukaranego zawodnika. Zmian zawodników, miejsca zmian i ilości zawodników na boisku, sposobu wykonania rzutu karnego oraz zakazu gry wślizgiem:

a) Auty wykonywane są nogą z linii autowej lub z za pola gry z piłki stojącej – czas na wykonanie autu nie powinien przekroczyć 4 sekund (o upływie czasu decyduje sędzia meczu), źle wykonany aut (z toczącej się piłki, z boiska) jest stratą piłki i prawo do wznowienia gry z autu ma przeciwnik, taki sam czas wznowienia gry obowiązuje przy rzucie rożnym. W razie przekroczenia czasu na wykonanie rzutu rożnego, grę wznawia bramkarz,

b) zmiany powrotne. Zmiany w trakcie trwania meczu mogą być przeprowadzane tylko w obrębie wyznaczonej strefy zmian – źle wykonana zmiana (dodatkowy zawodnik na boisku) skutkuje karą żółtej kartki dla zawodnika wchodzącego na boisko, a grę wznawiamy rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry):

c) wznowienie gry przez bramkarza nogą z pola bramkowego,

d) całkowity zakaz gry wślizgiem przy przeciwniku (za wyjątkiem bramkarza we własnym polu karnym). Wślizg karany jest żółtą kartką (rzut wolny bezpośredni). W razie przewinienia w polu karnym sędzia dyktuje rzut karny dla drużyny przeciwnej,

e) rzut karny wykonywany jest ze środka boiska (sam na sam z bramkarzem):
– gracz na wykonanie rzutu karnego ma 13 sekund (dotknięcie piłki przez bramkarza nie przerywa rzutu),
– bramkarz nie może opuścić pola karnego aż do rozstrzygnięcia rzutu (opuszczenie pola karnego, interwencja za nim skutkuje stratą bramki,
– zawodnicy nie wykonujący rzutu muszą stać do rozstrzygnięcia za środkową linią boiska,
– po obronie rzutu przez bramkarza lub upływie 13 sekund gra zostaje wznowiona z pola bramkowego niezależnie od tego czy po interwencji wyjdzie na rzut rożny, aut czy bramkarz łapie piłkę w ręce.

§4. Kapitanowie przed rozpoczęciem meczu są zobowiązani wpisać do protokołu meczowego przy nazwiskach zawodników uczestniczących w meczu ich numery na koszulkach i dostarczyć go przed meczem sędziemu lub osobie wyznaczonej przez organizatora rozgrywek.

§5. Zespoły powinny rozgrywać mecze w jednolitych koszulkach. W przypadku nie posiadania strojów fakt ten należy zgłosić organizatorowi, który zapewni znaczniki:

a) w przypadku strojów o takim samym kolorze, znaczniki zakłada drużyna gospodarzy,

b) w przypadku gdy zawodnicy nie posiadają koszulek w jednakowych kolorach muszą założyć znaczniki. Strzelców bramek, zawodnika który otrzymał upomnienie lub wykluczenie sędziemu podaje kapitan drużyny.

§6. Kapitanowie drużyn, zobowiązani są po zakończonym spotkaniu sprawdzić (strzelców bramek i udzielone kary) i zatwierdzić protokół meczowy:

a) kapitan lub kierownik ma prawo zgłosić protest dotyczący zasadności udzielenia czerwonej kartki w meczu przez sędziego. Arbiter ma obowiązek taki protest opisać w sprawozdaniu, a kierownik lub kapitan podpisać się pod nim. Inne protesty dotyczące prowadzenia meczu, nie będą brane pod uwagę i odnotowywane w sprawozdaniu.

b) zapisy w protokole, które po kolejce ligowej trafią do organizatora są ostateczne i nie podlegają weryfikacji i protestom.

§7. Na orlikach gdzie odbywają się rozgrywki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu!

§8. Zawodnicy spożywający alkohol na terenie orlika gdzie odbywają się rozgrywki zostaną poproszeni o jego opuszczenie. A w razie niezastosowania się do poleceń organizatora lub animatora obiektu zostaną wobec Nich wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne – zawieszenie zawodnika od 1 meczu do końca sezonu.

§9. W przypadku równej ilości punktów, o kolejności w tabeli decyduje kolejno:
a) bezpośrednie spotkania pomiędzy drużynami, różnica bramek, ilość zdobytych bramek, ilość straconych bramek w meczach między zainteresowanymi drużynami,

b) w przypadku braku rozstrzygnięcia w podpunkcie A, jeśli sytuacja dotyczy więcej niż dwóch zespołów obowiązuje tzw. mała tabela.

§10. De kompletacja drużyny następuje w momencie gdy na polu gry pozostaje trzech zawodników. W momencie wykluczenia z gry 3 zawodnika tej samej drużyny w meczu sędzia musi zakończyć spotkanie:

a) wynik zawodów zostaje zweryfikowany jako 5-0 przeciwko drużynie, która w czasie meczu została zdekompletowana. Dopuszcza się utrzymanie wyniku z boiska, jeśli w momencie zakończenia zawodów, był on korzystniejszy,

b) otrzymane napomnienia i wykluczenia zostają zaliczone ukaranym zawodnikom drużyn uczestniczącym w meczu.

§11. W przypadku weryfikacji wyniku meczu (przyznanie walkoweru – udział nieuprawnionego zawodnika, gra pomimo kary zawieszenia czy też gra zawodnika nie zgłoszonego do rozgrywek) przez organizatora decyzję dotyczącą zatwierdzenia strzelców bramek i kar indywidualnych podejmuje organizator. Kapitan drużyny (wpisany do sprawozdania meczowego) w której grał taki zawodnik zostaje obligatoryjnie ukarany zawieszeniem w następnej kolejce. Kara będzie obowiązywała we wszystkich ligach w rozgrywkach, to samo będzie dotyczyło zawodnika, który grał w meczu pomimo zawieszenia.

§12. Drużyna zobowiązana jest przystąpić do gry, a sędzia rozpocząć spotkanie gdy na boisku znajduje się minimum 5 zawodników drużyny. Mecze powinny się rozpoczynać o wyznaczonej w terminarzu godzinie.

§13. Drużyna zobowiązana jest do rozegrania minimum 7 spotkań ligowych, aby ich udział w rozgrywkach był zaliczony w tabeli w sezonie 2023/2024. W przypadku rozegrania mniejszej ilości spotkań wszystkie mecze z drużyną która się wycofała zostaną zaliczone na korzyść drużyny przeciwnej.

3. Sędziowanie – kary indywidualne / zespołowe:

§1. Spotkania prowadzą sędziowie (osoby) wyznaczeni przez organizatora.

§2. Sędzia zobowiązany jest do przybycia na obiekt minimum 15 minut przed pierwszym meczem.

§3. Sędzia zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z prowadzonego przez siebie meczu po jego zakończeniu.

§4. Sędzia zgodnie z przepisami Gry w Piłkę Nożną 2023/2024 ma prawo upominać (żółta kartka) i wykluczać zawodników (czerwona kartka):

a) Zawodnik, który otrzymuje drugą żółtą kartkę w tym samym meczu zostaje automatycznie ukarany czerwoną kartką, a jego drużyna gra przez 5 minut w osłabieniu aż do upływu czasu kary,

b) zawodnik po uzyskaniu w meczu wykluczenia (czerwona kartka) wynikającego z udzielenia dwóch żółtych kartek może grać w następnym spotkaniu (pod warunkiem, że nie jest to 3,6,9,12 żółta kartka w sezonie tego zawodnika). Do ewidencji zawodnikowi dopisuje się 2 żółte kartki,

c) zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę musi opuścić boisko (na opuszczenia boiska zawodnik ma 2 minuty) i zejść na trybuny lub za ogrodzenie boiska. Po upływie kary, drużyna grająca w osłabieniu uzupełnia skład (nie może to być zawodnik ukarany czerwoną kartką).

§5. Kary zawieszenia za 3, 6, 9, 12 żółtą kartkę w sezonie (kara obowiązuje w lidze w której kartki się otrzymało):

a) 3 żółte kartki – pauza 1 spotkanie

b) 6 żółtych kartek – pauza 2 spotkania

c) 9 żółtych kartek – pauza 3 spotkania

d) 12 żółtych kartek – pauza 4 spotkania.

§6. Kary dla zawodników ukaranych czerwoną kartką:

a) Czerwona Kartka w meczu za tzw. akcję ratunkową, nie skutkuje zawieszeniem w następnym meczu,

b) zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę za inne przewinienie będzie obligatoryjnie pozbawiony możliwości gry we wszystkich ligach. O wysokości kary zadecyduje organizator.

§7. Decyzje sędziego wynikające z Przepisów gry w piłkę nożną 2023/2024 podjęte w czasie meczu są niepodważalne i ostateczne!

§8. W razie nieobecności sędziego na meczu, mecz taki nie może dojść do skutku i musi się odbyć w innym terminie wyznaczonym przez organizatora (termin zaakceptowany przez obie zainteresowane drużyny).

§9. Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek poprzez umieszczeniu aneksów do Regulaminu Rozgrywek.

§10. Za wszczynanie jakichkolwiek awantur, bójek, nieetycznych zachowań, ubliżanie organizatorom, kibicom, sędziemu po zakończeniu spotkaniu lub w czasie zejścia z boiska po wykluczeniu: drużyna / zawodnik zostają/je ukarani/ny przez organizatora: (Całe zdarzenie musi być szczegółowo opisane w sprawozdaniu przez sędziego zawodów lub organizatora rozgrywek):

a) Kara zawieszenia od 1 spotkania nawet do końca sezonu,

b) wyrzucenie zawodnika z ligi z możliwością przedłużenia kary na kolejne sezony,

c) wyrzucenie z ligi drużyny bez zwrotu składki, a także innych opłat związanych z ligą.

§11. W razie nie zgłoszenia organizatorowi faktu, że zawodnik grający w danym meczu jest zawodnikiem tzw. zrzeszonym, a w sprawozdaniu widnieje jako niezrzeszony mecz obligatoryjnie zostanie zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej 5-0 (na podstawie zgłoszonego protestu najpóźniej 24 godziny po zakończonym spotkaniu na adres mailowy playarenaostrow@gmail.com) chyba, że wynik meczu jest korzystniejszy. Kary indywidualne są utrzymane, a o strzelcach bramek decyduje Organizator.

4. Obowiązki Kapitana:

§1. Drużyna musi mieć wyznaczonego Kapitana oraz zastępcę kapitana. O każdej zmianie zawodników pełniących te funkcje musi być poinformowany organizator rozgrywek.

§2. Kapitan jest liderem drużyny i odpowiada za jej zachowanie przed organizatorami.

§3. Kapitan zobowiązany jest do przekazywania drużynie informacji dotyczących ligi jak np. terminy meczów, tabela, miejsce meczu, kary dyscyplinarne itp.

§4. Aby drużyna została dopuszczona do rozgrywek musi w wyznaczonym terminie uiścić opłatę. Kapitan drużyny potwierdza swoim podpisem znajomość i zgodę na stosowanie się do zapisów Regulaminu rozgrywek przez jego drużynę. Zawodnicy składając podpis na liście zgłoszeń przed swoim pierwszym ligowym meczem wyrażają tym samym zgodę na publikację swoich danych osobowych czy też zgodę na wykorzystania swojego wizerunku na potrzeby rozgrywek (tabele strzelców, kartek, zdjęcia na FB, itp. zgodnie z RODO).

5. Obowiązki Drużyny / Zawodnika:

§1. Drużyna zobowiązana jest do uczestnictwa w każdym meczu.
§2. Drużyna zobowiązana jest do posiadania stroju sportowego – spodenki, koszulka oraz obuwie z płaską podeszwą, turf, obuwie AG lub lanki (za zgodą organizatora). Obowiązuje całkowity zakaz gry w butach piłkarskich (wkręty).

§3. Drużyna zobowiązana jest dotrzeć na mecz o określonej przez organizatora godzinie. Czas oczekiwania sędziego na drużynę do odgwizdania walkowera wynosi 10 minut. Drużyna mająca w składzie minimum 5 zawodników, musi rozpocząć zawody o ustalonej godzinie w terminarzu.

§4. Zawodnik w czasie sezonu 2023/2024 może reprezentować maksymalnie 2 drużyny (drużyna podstawowa oraz zawodnik Gość). Kartki i bramki będą się liczyły zawodnikowi jeśli transfer będzie dotyczył przejścia z drużyny do drużyny w tej samej lidze. Natomiast w rozgrywkach o Fortuna Puchar Ostrowa, zawodnik musi zadecydować, którą drużynę chce reprezentować.

6. Ilość Lig:

§1. W sezonie 2023/2024 Playarena Ostrów mecze będą rozgrywane w dwóch klasach rozgrywkowych – Ekstraklasa Playarena Ostrów oraz 1 Liga Playarena Ostrów.

§2. W Ekstraklasie w sezonie 2023/2024 udział weźmie 8 zespołów. Będą to drużyny, które uczestniczyły w rozgrywkach w sezonie 2022/2023 oraz nowe zgłoszone zespoły.

§3. W 1 Lidze w sezonie 2023/2024 udział weźmie 8 zespołów. Będą to drużyny, które uczestniczyły w rozgrywkach 1 Ligi w sezonie 2022/2023 oraz nowo zgłoszone zespoły.

§4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszonych drużyn do rozgrywek i wpływu na obsadę poszczególnych lig.

7. Spadki / Awanse / Turnieje Ogólnopolskie:

§1. Rozgrywki Ekstraklasy i 1 Ligi obowiązywać będzie system ligowy zasadniczy – mecz i rewanż:

a) Z Ekstraklasy spada zespół zajmujący 8 miejsce po rundzie zasadniczej (o ile w trakcie rozgrywek nie nastąpi wycofanie się innej drużyny ligi),

b) z rozgrywek 1 Ligi awans do Ekstraklasy zapewnią sobie zespoły zajmujące 1 oraz 2 miejsce. Żadna drużyna nie spada do niższej klasy rozgrywkowej.

§2. Drużyny, które w trakcie sezonu wycofają się z rozgrywek. W następnym sezonie obligatoryjnie startują od najniższej ligi o ile organizator nie zdecyduje inaczej.

§3. O ilości drużyn mających szansę reprezentować Playarena Ostrów w rozgrywkach ogólnopolskich decydują tzw. Bilety na Turnieje Kwalifikacyjne Mistrzostw Polski Szóstek Playarena, Fortuna Puchar Polski oraz Turniej 3 Rogi Karny. Playarena Ostrów będzie je przyznawała drużynom według następującego klucza:

a) Bilety na Turniej Kwalifikacyjny Mistrzostw Polski Szóstek Playarena otrzymują drużyny, które zajęły najwyższe miejsca w Ekstraklasie w sezonie 2023/2024,

b) w turnieju Fortuna Puchar Polski wystąpi zdobywca Pucharu Playarena Ostrów w sezonie 2023/2024,

c) w turnieju 3 Rogi Karny udział weźmie Mistrz 1 Ligi.

§4. Nieznajomość któregokolwiek z Regulaminów nie zwalnia z ich przestrzegania.

8. Odwołania / Skargi / Uwagi:
§1. Skargi oraz uwagi dotyczące zespołów, zawodników i organizacji rozgrywek należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres mailowy playarenaostrow@gmail.com

§2. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć dany wniosek i dać odpowiedź w możliwie jak najszybszym terminie.

§3. Strona wysyłająca wniosek ma prawo odwołać się od decyzji Organizatora. Organizator jest zobligowana zapoznać się z odwołaniem i podjąć ostateczną decyzję, od której już nie przysługuje prawo odwołania.

9. Karta drużyny oraz zawodnika na playarena.pl: (według uznania organizatora rozgrywek – punkt nie musi mieć zastosowania)

§1. Drużyna przystępująca do rozgrywek Playarena Ostrów musi założyć profil swojej drużyny na www.playarena.pl Profil drużyny: Drużyna musi posiadać swój herb, zdjęcie drużyny, kapitan w swoim profilu musi mieć wpisany adres e-mail do kontaktu z innymi kapitanami

§2. Każdy z zawodników musi znaleźć się w swojej drużynie na w/w portalu i zarejestrować się na nim najpóźniej. Profil zawodnika: Zawodnik musi mieć wprowadzone dane: Imię i nazwisko, numer na koszulce, aktualne zdjęcie profilowe. UWAGA musi być widoczna twarz zawodnika.

§3. Kapitanowie drużyn GOSPODARZY przed każdym meczem ligowym muszą rzucić wyzwanie przeciwnikowi w taki sposób: (po rzuceniu wyzwania link należy umieścić w grupie kapitanów na FB):

a) rozgrywki w których grasz – Tabela Ligowa – Klikasz na „+” i ustawiasz szczegóły spotkania

b) każde spotkanie na portalu musi znaleźć się najpóźniej do piątku poprzedzającego mecz.

c) po zakończeniu spotkania drużyny muszą wprowadzić wynik meczu najpóźniej do poniedziałku po meczu do godziny 23:59.

d) rzucającym wyzwanie musi być Kapitan drużyny Gospodarzy!

§4. Nie stosowanie się do powyższych punktów będzie karane przez Organizatora odpowiednio:

a) nie wprowadzone jednego spotkania przed meczem zgodnym z terminarzem upomnienie,

b) nie wprowadzenie drugiego meczu zawieszenie kapitana,

c) kolejne zaniedbania będą skutkowały dalszymi zawieszeniami, o których decyduje organizator.

10. Zakończenie sezonu:

§1. Zakończenie rozgrywek:

a) Zakończenie rozgrywek ligowych odbędzie się po zakończonym ostatnim spotkaniu sezonu 2023/2024, podczas którego zostaną wręczone nagrody indywidualne, wyróżnienie oraz nagrody drużynowe,

b) w dniu zakończenia rozgrywek we wcześniej wyznaczonym miejscu obecni powinni być przedstawiciele wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach. Zespoły które zajęły miejsca 1-3 zobligowane są do stawienia się w komplecie.

Regulamin opracowany i zatwierdzony przez Organizatora rozgrywek na sezon 2023/2024.

Instagram
Partnerzy rozgrywek